Två nya fall i Gällivare

20 juli

Två nya fall av Covid- 19 i Gällivare under vecka 28 och ytterligare en är inlagd på IVA. Totalt sett är det väldigt få fall i länet och samtliga kommuner ligger på grön nivå, förutom Pajala där man ser ett större utbrott.

Under förra veckan hade Norrbotten totalt 49 nya fall av Covid- 19. Här är det Pajala som procentuellt står för de höga talen, 19 personer har blivit smittade. Enligt smittskyddsläkaren så kommer spridningen från en tre dagars lång fest med över 30 deltagare, samt några pubbkvällar som ägt rum i kommunen.  I Kiruna så har åtta personer registrerats med Covid- 19 under vecka 28, men flera av dessa är inte hemmahörande i kommunen.

Under de senaste två veckorna har Gällivare haft sex personer som insjuknat och enligt smittskyddsläkaren Anders Nystedt så är det inom samma familj.

Olika stammar 

Andelen av fall av delta-stammen ökar i länet. Från Region Norrbotten meddelar man att den varianten kommer att ta över och orsaka majoriteten av fallen i närtid, likt det sett ut i andra regioner i Sverige. I dag ser vi den största smittspridningen i åldern 10-19 år.