E-tjänster

Här hittar du Gällivare kommuns e-tjänster samlade under olika ämnesområden. På denna sida kommer vi efterhand att lansera nya e-tjänster.

Arbete

Lediga jobb

Avfall/Återvinning

Trasigt sopkärl

Bibliotek

Bildarkiv 
Låna e-böcker
Fjärrlån

Bygga & bo

Söka bygglov

Ekonomi

Pågående Upphandlingar

Felanmälan

Gator, vatten/avlopp mm

Skola & barnomsorg

IST (Ansök om plats till förskola och fritidshem)
Moodle (lärplattform för gymnasieskolans elever
Schoolsoft (för föräldrar till grundskoleelever)
Dexter (för föräldrar till gymnasieelever)
Fronter (Lärplattform för Komvux studenter)

 

Vattendebitering

Avläsning av din vattenmätare