Pågående detaljplaner

Antagande av detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden

 

Antagande av detaljplan för nordvästra Malmberget etapp 1, Gunillahem m.fl.

 

Antagande av detaljplan för Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m.fl Multiaktivitetshuset

 

 

Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

Skip Navigation Links.