Pågående detaljplaner

Granskning för detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare kronoöverloppsmark 2:1

 

Antagande av detaljplan för del av Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74

 

 Antagande av detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden

 

Antagande av detaljplan för nordvästra Malmberget etapp 1, Gunillahem m.fl.

 

 

Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

Skip Navigation Links.