Pågående detaljplaner

Detaljplan för del av Malmberget 8:17 och Robsam 1:1 m.fl.

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1

Till planen hör följande handlingar:

 

Detaljplan för del av Gällivare 76:1, Borgargatan

Till planen hör följande handlingar:

 

Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

Skip Navigation Links.