Kontakta byggavdelningen

Miljö- bygg- och räddningsförvaltningen
E-post

Expedition
Tel: 0970-818 000 vx
Fax: 0970-159 75

Förvaltningschef
Alexander Kult
Tel: 0970-818 000 vx

Byggchef

Börje Nilsson

Byggnadsinspektör

Annika Forsmo

Bygglovsassistent

Ulla Segerlund