Fritidshemmet

Fritidshemmet (6-13 år) kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet möjliggör för vårdnadshavare att kombinera föräldraskap med arbete eller studier.Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid och främja allsidiga aktiviteter och social gemenskap.

Elever kan vistas i fritidshemmet före och efter skolan. 

Här kan du klicka och läsa mer om fritidshem

Anmälan:

Fritidshemmet ska i första hand finnas till för elever vars föräldrar arbetar eller studerar. Ansökan görs digitalt, se menyn till vänster.

Avgift:

För en plats på fritidshemmet betalas en avgift enligt maxtaxan, se länk i högerspalten.

Blanketter:

 Administratörer

Hedskolan:
Maria Persson
Tel: 0970-8184 04

Mariaskolan:
Kristina Granberg
Tel: 0970-8183 43

Tallbacka, Puoltikasvaara
Siw Lundmalm
Tel: 0970-8183 44

Koskullskulle, Nya Malmsta:
Jeanette Isaksson
Tel: 0970-8180 40

Hakkas, Dokkas:
Kristina Granberg
Tel: 0970-8180 12