Frågor och svar

Nedan hittar du vanliga frågor och svar om för- och grundskolorna i Gällivare kommun.

Ansökan om plats i förskoleklass

Hur och när ansöker jag om plats i förskoleklass för mitt barn?
Du får information om hur ansökan och antagning går till hemskickad i början av det år ditt barn fyller 6 år. Ansökan görs via kommunens e-tjänst. 

Hur loggar jag in i e-tjänsten?
Du loggar in med e-legitimation eller mobilt bank-id. 
Logga in i e-tjänsten https://gallivare.enamnd.se/ 
Välj utbildning och förskola- "Ansökan om plats i förskoleklass" och följ sedan instruktionerna på sidan.

Hur ser antagningsprocessen ut för förskoleklass?
Januari - Informationsbrev skickas till vårdnadshavare. E-tjänst "Ansökan om plats i förskoleklass" öppen
Februari -  E-tjänst stängd
Mars - Välkomstbrev med placeringsmeddelande skickas till vårdnadshavare

Om jag har äldre barn på en skola, kan min 6-åring få förtur till samma skola då?
Gällivare kommun använder inte syskonförtur som urval då det finns fler sökande än platser.

När får jag besked om vilken skola mitt barn är placerad på?
I början av mars är antagningsprocessen färdig och ett placeringsmeddelande skickas hem till vårdnadshavarna.

Varför fick inte mitt barn plats på den skola vi ansökte om i första hand?
Skolorna har begränsningar i hur många elever per klass de kan ta emot. När det är fler sökande än platser sker ett urval enligt den relativa närhetsprincipen. Det innebär att samtliga sökande rangordnas efter avstånd till förstahandsvalet jämfört med avståndet till en alternativ skola. Den elev som har mest att förlora i avstånd på att inte få sitt förstahandsval, blir erbjuden platsen. 

Kan jag önska klass för mitt barn?
Varje skola samverkar och har ett överlämnande med förskola/pedagoisk omsorg inför start i förskoleklass. Därefter organiserar och beslutar skolan om lämplig klassammansättning utifrån ett pedagogiskt helhetsperspektiv. 

Jag vill att mitt barn ska gå på Repisvaara skola när den startar. Vilken skola ska jag välja?
Du kan välja Repisvaaraklass i e-tjänsten "Ansökan om plats i förskoleklass". Läsåret 2021-2022 placeras klassen på Tallbackaskolan. Vid behov ansök om skolskjuts via e-tjänsten "Ansökan om skolskjuts".

Hur ansöker jag om plats i fritidshem för mitt barn?
Ansökan görs via e-tjänst. Information hittar du här http://www.gellivare.se/Kommun/Barn--utbildning/Ansok-till-forskolafritidshem/

När börjar höstterminen?
I läsårsplanen kan du se när skolan börjar samt när alla lov infaller. Läsårsplanen för nästa läsår uppdateras i början av året, och finns i högerspalten.