Studie- och yrkesvägledare information

Tidplan inför gymnasievalet – åk 9

Programväljaren
Programväljaren delas ut av studie- och yrkesvägledaren

15 oktober / 1 december 2020 (beroende på idrott)
Dessa datum är sista ansökningsdag till de allra flesta specialidrottsförbund

December 2020
Studiebesök på Kunskapshuset(klassvis, gymnasieelever jullediga)

Höstterminsbetygen skickas till Antagningskansliet

Januari 2021
Eleverna får sina inloggningsuppgifter till Dexter för att kunna ansöka till gymnasiet.

4 februari 2021
Ska ansökan vara gjord via internet ”Dexter”

30 mars 2021 
Kan eleverna logga in på ”sin” ansökningssida i Dexter och se sitt preliminära besked.
OBS! Har eleven sökt till en ort utanför Lapplandsgymnasium (d.v.s. Gällivare, Kiruna, Jokkmokk, Pajala) Då ska eleven få besked från den orten han/hon sökt

31 mars 2021 
Dexter öppnar för eventuella omval 

4 maj 2021 
- Sista dag för omval till gymnasiet.
- Sista dag för ansökan om särskilda skäl, fri kvot och dispens engelska.

Juni 2020

Slutbetygen skickas in till Antagningskansliet, där de nu gör en slutlig antagningskörning.
Sökande kan se sitt slutbesked på Dexter (1 juli).  Slutliga antagningsbesked skickas även med post till de sökandes hemadress.

31 juli 2020 

Sista dag att svara på antagningsbeskedet på Dexter. ALLA sökande SKA aktivt tacka ja eller nej till erbjuden plats. Endast sökande som saknar åtkomst till Dexter ska skicka in svarsbesked med post.

 För mer info se: http://www.lapplands.se/sv/gymnasium/Ansokan/