Tjautjas

PEDAGOGISK OMSORG TJAUTJAS 

Rektor i förskolan

Ulla-Stina Larsson                     0970- 818 971

Administratör

Marina Apelqvist 0970-808 614