Pedagog

Specialpedagogiska insatser bidrar till att främja elevers lärande, hälsa och utveckling genom insatser på organisation, grupp och individnivå. Insatserna skall vara förebyggande och främjande och aktivt verka för lika rättigheter och möjligheter.


Specialpedagogiska insatsen ska:

  • ge stöd vid pedagogiska utredningar, analyser och åtgärdsförslag
  • främja en positiv lärande situation utifrån varje elevs förutsättningar så att eleven når så lång som möjligt i sin kunskapsutveckling
  • möjliggöra/stimulera kommunikation mellan personal och barn/elever för att ge en trygg och utvecklande lärmiljö med inflytande och delaktighet
  • genom handledning, utbildning och kollegialt lärande utveckla en lärande organisation
  • undanröja hinder i lärmiljön och fokusera på möjligheterna till extra anpassningar som stöd för elevens utveckling

Ovanstående insatser skall följas upp, utvärderas och stödja utvecklingen av verksamheternas lärmiljö.Anna Johansson Männikkö

Pedagog läs och skriv
Tel: 0970-188 89
Mobil: 070-279 38 47
E-post


Knut Henriksson

Pedagog kommunikation
Tel: 0970-188 71
Mobil: 072-200 79 62
E-post

Elisabet Jannok
Elisabet Jannok
Pedagog hörsel
Tel: 0970-186 68
Mobil: 070-303 85 50
E-post


Susanne Lyngmark

Pedagog tal, språk och grav språkstörning
Tel: 0970-182 39
E-post


Tanja Martinsson

Pedagog språk
Tel: 0970-182 39
Mobil: 070-279 38 48
E-post