Skolsköterska och Skolläkare

Uppdraget för Elevhälsans medicinska insats är att på olika sätt verka för en hälsofrämjande livsstil.

Huvuduppdragen är :

  • Hälsobesök
  • Vaccinationer
  • Förebyggande och hälsofrämjande arbete
  • Enklare sjukvårdsuppgifter

I hälsobesöket ingår hälsoundersökning och samtal om livsstilsfrågor.

Hälsobesök erbjuds i:

  • Förskoleklass
  • År 2
  • År 4
  • År 7
  • År 1 gymnasiet

Vi erbjuder vaccination enligt svenskt nationellt program.
Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/

 

Skolsköterskan samverkar med interna och externa aktörer.

Skolsköterskan är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och ungdomar eller distriktssköterska.

Skolläkare har regelbundet mottagning på skolorna. Besök till skolläkare bokas vid behov av skolsköterskan.

 

 


Skolsköterskor:

Eva Beyron
Mariaskolan och Myranskolan (Tjautjas)
Tel: 0970-818 444

Linda Lagnestig
Tallbackaskolan och Sjöparsskolan
Tel: 0970-818 354

Anne Ilskog
Välkommaskolan, Puoltikasvaara 
Tel: 0970-818 467

Annica Hellström
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
Sjöparksskolan, Nya Malmsta
Tel: 0970-818 851

Annica Lundkvist
Hedskolan
Tel: 0970-818 716 

Karin Öderyd

Hakkas och Dokkas skola

0970-818720

Skolläkare:
Besök till skolläkaren bokas genom skolsköterskan.