Skolsköterska och Skolläkare

Uppdraget för Elevhälsans medicinska insats är att på olika sätt verka för en hälsofrämjande livsstil.

Huvuduppdragen är :

  • Hälsobesök
  • Vaccinationer
  • Förebyggande och hälsofrämjande arbete
  • Enklare sjukvårdsuppgifter

I hälsobesöket ingår hälsoundersökning och samtal om livsstilsfrågor.

Hälsobesök erbjuds i:

  • Förskoleklass
  • År 2
  • År 4
  • År 7
  • År 1 gymnasiet

Vi erbjuder vaccination enligt svenskt nationellt program.
Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/

Skolsköterskan samverkar med interna och externa aktörer.

Skolsköterskan är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och ungdomar eller distriktssköterska.

Skolläkare har regelbundet mottagning på skolorna. Besök till skolläkare bokas vid behov av skolsköterskan.

 

 


Skolsköterskor:

VAKANT
Myranskolan och Tjautjas 0970-8180 46

Hakkas och Dokkas skola
Mobil: 070-291 84 43


Britt-Inger Backman

Tallbackaskolan 0970-818354
Puoltikasvaara skola 

Mobil: 070-277 18 46
E-post


Anne Ilskog
Välkommaskolan 0970-8184 67
Malmens Friskola

Sameskolan
Mobil: 070-551 87 16
E-post


Annica Hellström
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
Sjöparksskolan 0970-8188 51
Mobil : 070-561 88 51
E-post

VAKANT
Mariaskolan
Nya Malmstaskolan
Hedskolan 0970-818716

 

Skolläkare:

Göran Stjärnholm
Ulf Ståhle
Besök till skolläkaren bokas genom skolsköterskan.