Skolpsykolog

Skolpsykologen bidrar till att främja elevens lärande, hälsa och utveckling genom insatser på organisation, grupp och individnivå.  Skolpsykologens arbete inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med det psykologiska perspektivet.

Skolpsykologen arbetar med:

  • konsultation och handledning
  • utbildningsinsatser
  • kartläggningar kring elevers färdigheter, beteenden och behov i inlärningssituationer. Syftet är att matcha den pedagogiska miljön med elevens behov och förmågor.
  • psykologbedömning vid misstanke om intellektuell funktionsnedsättning och inför ett eventuellt mottagande i särskolan

Elever som har behov av psykologisk behandling eller utredning med diagnostiska och/eller psykiatriska frågeställningar hänvisas till extern specialistnivå.